687

De organisatie van KVW Lith staat 24 uur per dag klaar voor de kinderen gedurende de KVW week in Lith, maar daarnaast zijn we ook voor en na de week te bereiken voor vragen of opmerkingen. De hele organisatie van KVW rust op vrijwilligers, en dit jaar bestaat de organisatie uit:

Bestuur KVW

Voorzitster: Sophie Frieling
Secretaris: Robin Langenhuijsen
Penningmeester: Jeroen Kusters
Bestuursleden: Willem Frieling, Mark Ebergen, Bram Ceelen en Lara Kasbergen

Ongeveer 60 groepsleiders

Die gedurende deze week de kinderen in diverse groepen begeleiden. De kinderen worden verdeeld over groepen, deze zijn gebaseerd op leeftijd en leerjaar. Deze groepen worden weer verdeeld in een onder- en bovenbouw op het KVW terrein.

Vier huishoudelijke dienstmedewerkers (HH):

Zij zullen zorg dragen voor onder andere limonade, soep, snoep, EHBO, de afwas/ schoonmaak en tal van andere zaken.

Zeven technische dienstmedewerkers (TD):

Zij hebben de verantwoording over alles wat opgebouwd of afgebroken moet worden. Afbreken gaat ze overigens beter af dan opbouwen, maar dit terzijde. Helaas zijn het ook dit jaar weer alleen maar mannen..

Drie spelleiders:

Deze leiders houden zich bezig met het organiseren van de spelletjes en alle andere activiteiten.