Vul het onderstaande formulier in per kind. Wil u meerdere kinderen inschrijven, dan moet u dus meerdere keren dit formulier invullen.


Ik ben akkoord met de AVG wet

Door het ondertekenen van deze inschrijving verklaart u dat u geen bezwaar heeft en kennis heeft genomen van onze privacyverklaring en de deelnamevoorwaarden, welke terug te vinden zijn onderaan dit formulier en op de website (www.kvwlith.nl). Mede heeft u geen bezwaar tegen publicaties van foto’s en/of video opnames op social media.Privacywet (AVG)

Stichting Kinder Vakantie Werk Lith verwerkt persoonsgegevens. Omdat wij met deze persoonsgegevens werken zijn wij genoodzaakt om gegevens te registreren zie onderstaande gegevens over ons en de in te vullen gegevens. 

Over onze stichting

Stichting Kinder Vakantie Werk Lith, gevestigd te Lith, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41082028.
Ten behoeve van de organisatie van de kindervakantieweek te Lith zijn wij genoodzaakt onderstaande gegevens te verzamelen:

Naam – Adres – Woonplaats – Telefoonnummer ouders/verzorgers – Geboortedatum – en Klas.

Deze gegevens worden gebruikt voor het registreren van de deelnemers en zijn nodig om de veiligheid te waarborgen. Deze gegevens worden bij calamiteiten alleen verstrekt aan de hulpdienst. In sommige situaties is het noodzakelijk dat de leiding op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Wij mogen deze persoonsgegevens niet registreren. Wij wijzen u als ouders/verzorgers op het belang van het verstrekken van deze informatie aan de leiding. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Indien u bezwaar heeft tegen de registratie van deze gegevens heeft u het recht om bij bijzondere omstandigheden de gegevens te laten verwijderen.
1 jaar na deelname worden alle gegevens uit onze bestanden verwijderd.
Indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de vakantieweek.

Kinder Vakantie Werk Lith maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie en als herinnering. Derhalve vragen wij expliciet toestemming voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Foto’s en video’s kunnen geplaatst worden op onze Facebookpagina (facebook.com/kvwlith). 

Elke deelnemer heeft het recht om bij een schending van diens privacy een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mochten er nog vragen zijn kunnen jullie altijd terecht bij een van de bestuursleden.

Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.